Leder
Hanne Paustian Tind
Tlf:       96 64 30 53
Mobil: 24 67 05 61
Email: hpt@uunvj.dk
Overassistent
Vita Mose
Tlf:       96 64 30 40
Mobil: 30 51 80 42
Email: vm@uunvj.dk
Kontorassistent
Janni Ebbesen
Tlf:       96 64 30 52
Mobil: 20 76 74 40
Email: je@uunvj.dk
Kontormedhjælper
Lonnie Vita Pedersen
Tlf:       96 64 30 43
Mobil: 22 37 86 99
Email: lvp@uunvj.dk
Uddannelsesvejleder
Christina Serup Hove
Tlf:       96 64 30 50
Mobil: 20 25 94 60
Email: csh@uunvj.dk

STU Vejleder i Holstebro:
Ellebækskolen
Storåskolen
Efterskoler

STU-vejleder i Struer:
Struer Skolehjem

Uddannelsesvejleder
Helle Grønkjær
Tlf:       96 64 30 56
Mobil: 21 72 57 34
Email: hg@uunvj.dk

STU-vejleder i Holstebro:
Storåskolen
Nr. Boulevard Skolen
Træningsbanen  
Tvind

STU-vejleder i Struer:
Limfjordsskolen
Basen – Thyholm Skole
Uddannelsesvejleder
Jørgen Vestergaard
Tlf:       96 64 30 45
Mobil: 24 67 05 52
Email: jv@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
Styrke 10 – HKU

STU-vejleder i Holstebro:
Ulfborg Skole
Rolf Krake Skole
Ulfborghus

STU-vejleder i Lemvig:
Nr. Nissum Skole
Harboøre Skole
Fenskær Efterskole

STU-vejleder på 
Finderup Efterskole
Uddannelsesvejleder
Anja Villadsen
Tlf:       96 64 30 41
Mobil: 22 34 94 99
Email: av@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
Halgård Skole
Naur-Sir Skole
Nr. Felding Skole
Nørre Boulevard Skole
Tvis Skole

Vejleder i Struer:
Resen Friskole
Struer FriskoleUddannelsesvejleder
Anne Marie Hauskov

Mobil: 23 26 19 57
Email: amh@uunvj.dk

Vejleder i Lemvig:
Christinelystskolen (10. kl.)
Bøvling Friskole
Nr. Nissum Skole
Tangsø skole
Udefriskolen

Vejleder i Struer:
Limfjordsskolen
Uddannelsesvejleder
Brian Aaberg Markussen
Tlf:       96 64 30 46
Mobil: 21 66 21 60
Email: bm@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
STEP 10 – UCH

Vejleder i Struer:
Marylin Ann – Struer Kommunale Ungdomskole
Uddannelsesvejleder
Gitte Vestergaard
Tlf:       96 64 30 57
Mobil: 22 34 97 64
Email: gv@uunvj.dk

EGU-vejleder i Holstebro

Vejleder i Holstebro:
STEP 10 – UCH
Uddannelsesvejleder
Hans Christian Callesen   

Mobil: 24 85 01 83
Email: cc@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
Ungevejledning
Uddannelsesvejleder
Hans Åge Christensen
Tlf:       96 64 30 48
Mobil: 23 29 65 02
Email: hc@uunvj.dk

EGU-vejleder i Holstebro/Struer
Uddannelsesvejleder
Jimmi Berg Jakobsen
Tlf:       96 64 30 54
Mobil: 23 81 04 17
Email: jj@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
Borbjerg Skole
Mejrup Skole
Skave Skole
Staby Skole
Vemb Skole
Ulfborg Skole
Uddannelsesvejleder
Mette Albrechtsen Bitsch
Tlf:       96 64 30 49
Mobil: 23 24 63 62
Email: mab@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
Balletskolen
Idom-Råsted Skole
Margrethe Reedtz Skolen
Sevel Skole
Vinderup Skole
Sønderlandskolen
Vinderup Realskole (7.-9. kl.)
Uddannelsesvejleder
Monika Kastbjerg
Tlf:       96 64 30 44
Mobil: 30 51 80 47
Email: mk@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
Vinderup Realskole (10. kl.)
Træningsbanen – HKU
Uddannelsesvejleder
Kirtha Østergaard
Tlf:       96 64 30 47
Mobil: 30 55 97 31
Email: koe@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
HKU (7.-9. kl.)
Måbjerg Skole

Uddannelsesvejleder
Ole Margon Madsen
Tlf:       96 63 16 56
Mobil: 23 31 10 33
Email: omm@uunvj.dk

EGU-vejleder i Lemvig

Vejleder i Lemvig:
Harboøre Skole (spec.kl.)
Nr. Nissum Skole (spec.kl.)
Fjaltring Friskole
Lemvig Kommunale Ungdomskole

Uddannelsesvejleder
Susanne Staghøj
Tlf:       96 64 30 55
Mobil: 24 83 27 19
Email: ss@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
Den Kristne Friskole
Holstebro Friskole
Rolf Krake Skolen
Vestbyen Friskole
Uddannelsesvejleder
Susanne Thygesen 

Mobil: 30 51 80 48
Email: st@uunvj.dk

Vejleder i Struer:
Thyholm Skole
Uddannelsesvejleder
Tina Møldum Markussen
Tlf:       96 64 30 51
Mobil: 24 67 07 76
Email: tm@uunvj.dk

Vejleder i Holstebro:
FGU