UU’s styregruppe

UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem de 3 nordvestjyske kommuner Holstebro, Lemvig og Struer, med Holstebro Kommune som administrationskommune.

UU Nordvestjylland er styret af en styregruppe bestående af 1 direktør eller fagchef fra henholdsvis børne/unge-området og arbejdsmarkedsområdet fra hver af de 3 driftskommuner, i alt 6 personer.

Medarbejderne har en repræsentant i styregruppen uden stemmeret. UU’s leder er sekretær for styregruppe og er ligeledes uden stemmeret.

UU’s leder refererer i det daglige til Holstebro Kommunes BU-direktør, der er formand for styregruppen.

Styregruppen består af følgende embedsmænd fra de samarbejdende kommuner:

  • Direktør Susanne Ebdrup, Holstebro Kommune (formand for styregruppen)
  • Direktør  Mette Højborg, Holstebro Kommune
  • Direktør Lars Borst Hansen, Lemvig Kommune
  • Direktør Pia Ulv Helleland, Lemvig Kommune
  • Direktør Lotte Junker Pedersen, Struer Kommune
  • Centerchef Jeannette Enevoldsen, Struer Kommune

Samt fra UU-Nordvestjylland (uden stemmeret):

  • UU-leder Hanne Paustian Tind
  • Medarbejderrepræsentant Ole Margon Madsen

Referater fra styregruppens møder bliver tilgængelige her. 

UU-rådet

Til at understøtte UU’s sammenhængskraft til skoler, ungdomsuddannelser, faglige organisationer og erhvervsliv er der nedsat et UU råd.

UU-rådet afholder et dialogmøde uden referat minimum 1 gang årligt.

UU-rådets mål:

– At sikre et forum, der med udgangspunkt i de gældende mål og rammer for UU-Nordvestjylland drøfter forskellige vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige problemstillinger.

At styrke og udvikle samarbejdet og dialogen mellem UU-Nordvestjylland og de samarbejdende kommuner, regionens uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet via ideer og forslag.

At komme med forslag til initiativer, der kan forøge andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse – med særlig fokus på de unge, der er truet af marginalisering.

At fokusere på koordinering og udbygning af det tværfaglige arbejde.