UU’s styregruppe

UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem de 3 nordvestjyske kommuner Holstebro, Lemvig og Struer, med Holstebro Kommune som administrationskommune.

UU Nordvestjylland er styret af en styregruppe bestående af 1 direktør eller fagchef fra henholdsvis børne/unge-området og arbejdsmarkedsområdet fra hver af de 3 driftskommuner, i alt 6 personer.

Medarbejderne har en repræsentant i styregruppen uden stemmeret. UU’s leder er sekretær for styregruppe og er ligeledes uden stemmeret.

UU’s leder refererer i det daglige til Holstebro Kommunes BU-direktør, der er formand for styregruppen.

Styregruppen består af følgende embedsmænd fra de samarbejdende kommuner:

 • Direktør Susanne Ebdrup, Holstebro Kommune (formand for styregruppen)
 • Direktør Mette Højborg, Holstebro Kommune
 • Direktør Lars Borst Hansen, Lemvig Kommune
 • Direktør Pia Ulv Helleland, Lemvig Kommune
 • Direktør Lotte Junker Pedersen, Struer Kommune
 • Centerchef Jeannette Enevoldsen, Struer Kommune

Samt fra UU-Nordvestjylland (uden stemmeret):

 • UU-leder Hanne Paustian Tind
 • Medarbejderrepræsentant Ole Margon Madsen

Referater fra styregruppens møder bliver tilgængelige her. 

UU-rådet

Til at understøtte UU’s sammenhængskraft til skoler, ungdomsuddannelser, faglige organisationer og erhvervsliv er der nedsat et UU råd.

UU-rådet afholder et dialogmøde uden referat minimum 1 gang årligt.

UU-rådets mål:

 • At sikre et forum, der med udgangspunkt i de gældende mål og rammer for UU-Nordvestjylland drøfter forskellige vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige problemstillinger.
 • At styrke og udvikle samarbejdet og dialogen mellem UU-Nordvestjylland og de samarbejdende kommuner, regionens uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet via ideer og forslag.
 • At komme med forslag til initiativer, der kan forøge andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse – med særlig fokus på de unge, der er truet af marginalisering.
 • At fokusere på koordinering og udbygning af det tværfaglige arbejde.