Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Til arbejdsgiver - generelt om EGU

EGU (ErhvervsGrundUddannelse) er en 2-3 årig kompetencegivende og lokalt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der har eksisteret siden 1993. En stor del af de igangsatte EGU-forløb er lykkedes og fuldført, og har resulteret i ansættelse eller påbegyndelse af anden uddannelse.

EGU er en vekslende uddannelse med stor vægt på praktik i virksomheder. Virksomhederne er med til at forme uddannelsen i en retning, der virker relevant for virksomhedens og den unges behov for kvalifikationer.

Virksomheden betaler den normale elevløn i praktikperioderne.

I skole- eller kursusperioder betaler kommunen skoleydelse til eleven.

Hvem har ansvaret for EGU?

I Holstebro, Struer og Lemvig Kommune er det Produktionskolen Nordvestjylland, der står for den praktiske gennemførelse af EGU, og det er EGU-vejledere fra UU-Nordvestjylland der står for den konkrete planlægning.

EGU-vejlederne kan sammen med den unge og en virksomhed sammensætte en 2-3 årig fleksibel plan, hvori dels indgår 20-40 ugers skoleforløb, og hvor størstedelen således er praktik i virksomheden.

EGU forudsætter et solidt kendskab til den unge, så man inden start kan vurdere, at motivationen og stabiliteten er til stede.

Hvad kan du som arbejdsgiver opnå ved EGU?

Du kan få løst nogle meningsfulde arbejdsfunktioner og på sigt tilføre arbejdspladsen en værdifuld arbejdskraft.

Virksomheden kan vise sit sociale ansvar og bidrage til, at lokalsamfundet inddrager en gruppe unge, som ellers nemt vil komme til at stå uden for arbejdsmarkedet og føle sig tilsidesat.

For hvem er EGU et godt tilbud?

EGU skal primært hjælpe de unge, som ikke motiveres af bøger og klasselokaler. Via en EGU, som er et individuelt tilpasset forløb, får de unge en chance for at opnå kompetencer, de kan bruge, hvad enten det lykkes at få fast arbejde eller fortsætte uddannelse.

Gennem en EGU kan de unge opleve, at uddannelse er meningsfyldt, og EGU kan blive et nyt og mere solidt fundament for et bedre liv.

Derfor er det vigtigt, at den unge er mødestabil og klar til at yde sit bedste.

Hvad får vi alle ud af det, når du siger ja til EGU?

De økonomiske vilkår i erhvervslivet kan være hårde. At sige ja til en EGU-elev forudsætter nok et personligt overskud.

Men ved at investere lidt energi og tillid til den unge, kan firmaet - udover reelt at få en stabil arbejdskraft – også opleve, at have bidraget til en god historie, nemlig at en ung i en krævende og kompliceret verden opnår anerkendelse og får tillid til omverdenen og fodfæste i sit liv.

Og vi er i lokalområdet alle afhængige af, at dette sker for vores unge mennesker.

Værd at huske om EGU-elever!

EGU-elever er ikke ordinære lærlinge og må ikke opfattes sådan.

EGU er en uddannelse og ikke et beskæftigelsestilbud. Der skal udarbejdes en fleksibel uddannelsesplan i et samarbejde mellem den unge, virksomheden og EGU-vejlederen. Arbejdspladsen kan have stor indflydelse på både indhold og tidspunkter for skoleforløb.

I forbindelse med indgåelse af praktikaftale er de første 3 måneder prøvetid, når praktikaftalen omfatter 6 måneder eller mere. Ved kortere praktikophold kan prøvetiden være efter aftale. I prøvetiden kan begge parter opsige aftalen uden nærmere grund.

Efter endt uddannelse får eleven et uddannelsesbevis med angivelse af mål, arbejdsområder og funktioner.

EGU-eleven er i ansættelsesforholdet at betragte som lærling/elev. EGU-praktikaftalen har samme retsvirkning som en normal elev-aftale i en erhvervsuddannelse. EGU-praktikaftalen kan efter prøvetidens udløb enten ophæves gensidigt eller på baggrund af gentagen misligholdelse fra elevens side.

EGU-elever er omfattet af de almindelige bestemmelser for arbejdsmiljø og arbejdsskadesforsikring samt dækket af reglerne for sygedagpenge med samme rettigheder som ordinære elever i erhvervsuddannelse.

Som udgangspunkt er ansættelsesforholdet 37 timer, men kombinerede ordninger med skoleophold kan forekomme.

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk