Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Til forældre

EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på lønnet praktik.

EGU er for unge under 30 år.

Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og kun en lille del er skoleforløb (20-40 uger).

Hver egu-elev får sin egen personlige uddannelsesplan. Det er EGU-vejlederen, der sammen med den unge sørger for, at uddannelsen er afpasset efter EGU-elevens behov og formåen. Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest tid i praktik og mindre i skole.

Den samlede skoletid varer mindst 20 uger og højst 40 uger. Skoleugerne behøver ikke være sammenhængende, men kan fx være kurser af kortere varighed.

Man kan komme i praktik og på skole flere forskellige steder undervejs i uddannelsen.

EGU en en formel ungdomsuddannelse. Når man har gennemført både praktik og skole tilfredsstillende, får man et uddannelsesbevis. En EGU kan give den unge ballast til at starte på en erhvervsuddannelse efterfølgende.

Nogle EGU-elever får mod på eller bliver tilbudt at skifte over til en erhvervsuddannelse allerede undervejs i deres EGU-forløb.

En EGU er en uddannelseskontrakt, der sikrer den unge fast arbejde med elevløn og skoleforløb med skoleydelse i en 2-årig periode.

En EGU er et godt fundament for at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller træne til en erhvervsuddannelse efterfølgende.

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk