Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Uddannelsesvejlederne Christina Serup Hove, Helle Grønkjær og Jørgen Vestergaard har særligt vejledningsområde for unge med særlige behov og er i samarbejde med Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner i gang med en fortløbende justering i  forhold til Lov nr. 564 af 6. juni 2007 og Bekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007.

Siden august 2007 har vi arbejdet med implementering af STU-uddannelsen i vore 3 kommuner og har januar 2016 i alt 140 aktive STU-forløb i gang.

Formålet med uddannelsen er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til et selvstændigt og aktivt liv – på arbejdsmarkedet, i fritiden og i familien.

Målgruppen for den  Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov er unge, der på grund af faglige, psykiske og/eller sociale vanskeligheder ikke med specialpædagogisk støtte er i stand til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Målgruppen har med Lov nr. 564 fået ret til tre års uddannelse tilrettelagt efter deres individuelle behov og interesser.

UU indstiller i et samarbejde med den unge, familien og sagsbehandlere til det individuelt tilrettelagte STU-forløb, der endeligt bevilges af et bevillingsteam i bopælskommunen, der har myndighedsansvaret i forhold til uddannelsen.

STU-uddannelsen  består af 840 undervisningstimer pr år i 3 år. Uddannelsen sammensættes ud fra den unges kvalifikationer, modenhed og interesser bestående af:

  • En almendannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling.
  • En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder.
  • Praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.
  • Vejledning – løbende gennem forløbet af uddannelsesstedet, og af UU efter behov og min. 1 gang årligt for revision af uddannelsesplanen.

STU-uddannelsen kan tilrettelægges ud fra samme uddannelsessted i 3 år eller sammensættes af forskellige uddannelseselementer fra flere uddannelsessteder. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt den unges ønske om et uddannelsestilbud skal imødekommes eller afslås.

I STU-uddannelsesplanen skal indgå mål i forhold til den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Uddannelsesplanen godkendes af kommunalbestyrelsen ved det særlige STU-bevillingsteam.

Økonomi: Uddannelsen og nødvendig transport er gratis for den unge. Under uddannelsen kan den unge modtage førtidspension eller uddannelseshjælp, hvis den unge er berettiget til det.

Den unge / forældrene kan klage til Klagenævnet for specialundervisning, hvis:

  • den unge ikke vurderes i målgruppe til STU-uddannelsen
  • de ikke er tilfredse med indholdet i uddannelsesplanen
  • de ikke bevilges det ønskede uddannelsessted

Har du spørgsmål i forhold til uddannelsesmuligheder for unge med særlige behov, kan du kontakte vejleder på den unges skole eller

eller læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk