Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Erhvervspraktik i 10. klasse

Erhvervspraktik som en skoleaktivitet
Erhvervspraktik som en særpraktik
  • Målgruppen er enkelte elever, som er særlig motiveret for en praktik hos en større virksomhed f.eks. militæret, sygehusene, politiet m.v.
  • Praktikkerne er lavet i samarbejde med virksomheder og tilbydes i et begrænset antal uger – se aftaler i højre spalte
  • Praktik hos politiet og ved sygehusene er ofte populære og pladserne er få – derfor fordeler vi pladserne
  • Oversigt over de særlige erhvervspraktikker findes i højre spalte her på siden
  • Søges via en ansøgning – skema kan findes i højre spalte her på siden og afleveres til uddannelsesvejlederen på skolen eller sendes til kontoret på Ungdommens Uddannelsesvejledning – undtaget praktik ved militæret, som uddannelsesvejleder udfylder sammen med eleven
  • Uddannelsesvejlederen kan hjælpe med yderligere oplysninger
Erhvervspraktik som en udvidet vejledningsaktivitet
  • Målgruppen er elever, der er uafklarede med hensyn til uddannelse efter 9. klasse - og som er vurderet ikke uddannelsesparate
  • Erhvervspraktik som udvidet vejledningsaktivitet er uddannelsesvejlederens ansvar i samarbejde med skolen
  • Forhåndsaftaleskema til denne praktik findes under "Forhåndsaftale…..udvidet vejledningsaktivitet"
  • For- og efterbehandling foretages af uddannelsesvejleder

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk