Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse

I 9. klasse fortsætter arbejdet med elevernes uddannelsesparathed.

Skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller efterskolen vurderer elevernes uddannelsesparathed i forhold til den ungdomsuddannelse, de ønsker efter grundskolen.

Den målrettede indsats fra 8. klasse for de ikke-uddannelsesparate elever bliver løbende vurderet frem til uddannelsesparathedsvurderingen i 9. klasse.

UU-vejlederen kan efter drøftelse med skolens leder vurdere, at der er sket en så stor fremgang, at der ikke længere er behov for en særlig indsats, og at eleven nu kan vurderes uddannelsesparat. Hvis eleven går på efterskole, er det efterskolen, der vurderer, om eleven ikke længere har behov for en særlig indsats.

For elever, der efter 8. klasse falder væsentligt i niveau i de faglige, sociale eller personlige forudsætninger, kan skolens leder indstille til UU, at eleven ikke længere vurderes uddannelsesparat.

UU-vejlederen eller efterskolevejlederen foretager herefter en vurdering og beslutter sammen med skolen, hvilken indsats man skal sætte i gang for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat.

 

Se mere på UddannelsesGuiden (UG.dk) her.

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk