Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Uddannelse og Job - et obligatorisk emne

Fra 0. til 9. klasse er det skolens opgave at sørge for, at eleverne får et grundlæggende kendskab til uddannelser, erhverv og arbejdsmarked. Denne opgave varetages bl.a. i det obligatoriske emne Uddannelse og Job, som skolen tilrettelægger i samarbejde med UU-vejlederen. Går eleven på efterskole, tilrettelægger efterskolen i 8. - 10. klasse undervisningen inden for området.

I Uddannelse og Job skal eleverne udfordres på deres valg af uddannelse.

De skal have så bredt et grundlag som muligt for at vælge ungdomsuddannelse og videre uddannelsesvej. Derfor får de viden om alle erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser og de muligheder for job og videre uddannelse, der åbner sig derefter.

På den måde kan den unge få nogle nye perspektiver på sine fremtidsønsker og reflektere over flere forskellige uddannelsesveje, der kunne være relevante.

Samtidig bruger de Uddannelse og Job til at overveje egne interesser, styrkesider og evner og hvilke ungdomsuddannelser, disse peger frem i mod.

Uddannelse og Job er derfor et væsentligt fundament, når den unge skal foretage et kvalificeret valg af uddannelse og erhverv.

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk