Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Kvalitetssikring og synliggørelse

UU Nordvestjyllands mål, opgaver og rammer er beskrevet i Virksomhedsplanen:
Virksomhedsplan 2017
Bilag til Virksomhedsplan 2017

Bekendtgørelse om vejledning stiller krav til UU-centrene om kvalitetssikring:

Ministeriets lovkrav

UU Nordvestjylland

Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.

Der laves hvert år opgørelser over:

1.) 9.-10. klassernes valg af uddannelse - se her.
2.) 16-18 åriges placeringer på uddannelser eller andre aktiviteter - se her.
3.) Frafaldsstatistik, opgørelse 13-14 mdr efter start på ungdomsuddannelse - se her.

En årlig brugerundersøgelse.

UU Nordvestjylland gennemfører hvert år MBU's undersøgelse af brugertilfredsheden i grundskolerne.
Resultaterne på såvel UU, kommune som skoleniveauer bruges i samarbejdsfladerne i UU Nordvestjylland.
Se resultaterne fra 2016 her, 2015 her, fra 2014 her, fra 2013 her og fra 2012 her.

Opgørelse over antallet af dage fra ungdommens uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17 årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens uddannelsesvejledning kontakter den unge.
(5 dages kontakt)

UU Nordvestjylland kontakter den unge inden for 5 arbejdsdage.
Se opgørelser over "Kontakttider i 2016"".. i 2015"".. i 2014",  ".. i 2013" og ".. i 2012".
Den gennemsnitlige kontakttid efter meddelelse om afbrud var 0,5 dage i 2016, 0,5 dage i 2015, 0,6 dage i 2014, 0,5 dage i 2013, og 0,6 dage i 2012.

Opgørelse over antallet af dage fra ungdommens uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17 årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet.
(30 dages tilbud)

UU Nordvestjylland tilbyder den unge en ny aktivitet inden for 30 arbejdsdage, oftest meget hurtigere.
Se opgørelser over "Tilbudstider i 2016"".. i 2015"".. i 2014",  ".. i 2013" og ".. i 2012".
Den gennemsnitlige tilbudstid var 2,0 dage i 2016, 2,0 dage i 2015, 2,3 dage i 2014, 2,1 dage i 2013, og 2,2 dage i 2012.

Andel af 15-17 årige unge, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes ikke-uddannelsesparate til den søgte ungdomsuddannelse.

I 2017 blev 79 elever fra 9.-10. klasserne vurderet "ikke uddannelsesparate", heraf 46 til gymnasiale uddannelser og 33 til erhvervsuddannelser.

I 2016 tilsvarende 43 elever, heraf 30 til gymnasiale uddannelser og 13 til erhvervsuddannelser.

I 2015 var det 37 elever, heraf 33 til gymnasiale uddannelser og 4 til erhvervsuddannelser.

I 2014 var det 36 elever, heraf 35 til gymnasiale uddannelser og 1 til erhvervsuddannelser.

I 2013 var det 39 elever, heraf 37 til gymnasiale uddannelser og 2 til erhvervsuddannelser.

I 2012 var det 41 elever, heraf 37 til gymnasiale uddannelser og 4 til erhvervsuddannelser.

Art og omfang af aktiviteter, der iværksættes, jf. §10 i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

I 2017 var der 9 unge, der efter UPV ikke blev optaget på deres uddannelsesønske. De gik efterfølgende i gang med:
4 i 10. kl. STEP10
4 på Kontor, handel og forretningsservice
1 flyttet væk fra området

I 2016 tilsvarende 17 unge:
4 i 10. klasse
1 STX
1 HF
7 Erhvervsuddannelse
3 VUC-AVU niveau
1 Arbejde

I 2015 tilsvarende 12 unge:
2 i 10. klasse
2 på HHX
5 i Erhvervsuddannelse
3 på VUC-AVU niveau

I 2014 tilsvarende 10 unge. De blev efterfølgende alle optaget på EUD:
7 på Merkantil
2 på Strøm, styring og it
1 på SOSU

I 2013 tilsvarende for 13 unge:
4 i 10. klasse
8 i erhvervsuddannelse
1 på VUC

I 2012 tilsvarende for 18 unge:
7 i 10. klasse
5 i erhvervsuddannelse
2 i arbejde
1 på højskole
2 på produktionsskole
1 på VUC 

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk