Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Nationale mål for vejledning

Mål 1:

Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Mål 2:

Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Mål 3:

Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende.

Mål 4:

Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt.

Mål 5:

Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse.

Mål 6:

Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejledningen må ikke være båret af særlige hensyn til et uddannelsesområde, herunder uddannelsesområdets institutioner mv.

Mål 7:

UU´erne skal indgå i samarbejde med de regionale vejledningscentre, ungdomsuddannelsesinstitutioner, det regionale arbejdsmarkedsråd, Arbejdsformidlingen, erhvervslivet, kommunale forvaltninger samt UU i andre geografiske områder.

 

Formål for UU-Nordvestjylland

  • at sikre et sammenhængende vejledningstilbud for regionens unge

  • at sikre og koordinere vejledningsindsatsen

  • at sikre synlige vejledningstilbud i regionen

  • at sikre en høj kvalitet af de tværgående vejledningsydelser

  • at sikre målrettede tilbud til unge med særlige behov for vejledning, og

  • at sikre en forpligtende deltagelse fra de tilknyttede vejledningsordninger i løsningen af centrets opgaver

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk