Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Efterskoleprojekt

VELKOMMEN hjem fra efterskole..

er et to-årigt mentorprojekt finansieret af Undervisningsministeriet, VFU Ringkøbing Amt og UU-Nordvestjylland. Projektet forløber fra august 2005 til juli 2007.

Målgruppen:

Efterskoleelever fra én af regionens 17 efterskoler der fortsætter på en ungdomsuddannelse i Struer, Holstebro, Lemvig eller Nr. Nissum.

Med flere mentorprojekter er det Undervisningsministeriets mål at afprøve forskellige mentorordninger som supplement til eksisterende uddannelsesvejledning.

Formål:

Formålet med det nordvestjyske projekt er:

  • at gøre hjemkomsten fra efterskole og overgangen til ungdomsuddannelse lettere
  • at forebygge frafald og perspektivløse omvalg
  • at udbygge samarbejdet mellem efterskoler, ungdomsuddannelser og UU-Nordvestjylland
Metode:

Udover projektkoordinator er der ansat 12 mentorer repræsenterende både elevernes efterskoler og ungdomsuddannelser.

Mentorernes opgave er at understøtte og udbygge den indsats, der i forvejen ydes af vejledere og kontaktlærere med fokus på vejledning på tværs af de gængse vejledningskategorier som overgangsvejledning, gennemførelsesvejledning.....

Baggrund:

I forhold til landet som helhed har de Nordvestjyske kommuner en stor frekvens af efterskoleelever.

Efterskoler er ikke omfattet af den nye vejledningsreform, og selve skiftet fra det socialt tætte fællesskab på en efterskole til en mere individuelt orienteret ungdomsuddannelse opleves af mange som en voldsom forandring.

Set i det lys er der grund til at udvikle og kvalificere samarbejdet i vejledningen både generelt og i forhold til efterskoleelever med det formål at flere unge genenmfører en ungdomsuddannelse.

 

Her kan du downloade den fulde projektbeskrivelse

 

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk