Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Equal projekt "Køn, Etnicitet og Vejledning"

Equal-projektet " Køn, Etnicitet og Vejledning" er et projekt med fokus på nye tilgange til uddannelses- og erhvervsorientering af etniske minoriteter.

Projektet gennemføres i perioden maj 2005 til oktober 2007.

Målgruppen

Er etniske minoriteter i alderen 16 - 25 år.

Formål

Formålet med projektet er, at unge med etnisk minoritetsbaggrund tilskyndes til at vælge netop det job eller den uddannelse som står mål med deres ønsker, kompetencer og kvalifikationer.

Gennem udvikling af nye metoder til vejledning er målet at sikre, at job -  uddannelsespaletten bredes ud for alle unge uanset køn og etnicitet.

Metode

Projektet er baseret på dialog med vejledere fra start til slut .

Projektet lægger vægt på dialog med såvel etniske minoriteter som med nøgleaktører der rådgiver, påvirker og vejleder de unge med anden etnisk baggrund end dansk.

De aktiviteter, der bærer projektet lokalt er:

  • Interview med unge
  • Dialogmøder mellem vejledere og forældre
  • Temamøder for vejledere o.a.
  • Kontakt til virksomheder

Målet vil være at få en god kontakt til lokalområdets nøgleaktører - det være sig vejledere, AF-konsulenter, sagsbehandlere, fagforeninger, virksomheder, sprogskoler m.fl.

I projektets sidste fase skal der skabes kontakt internationalt, og etableres transnationalt samarbejde mellem 2 - 4 organisationer i andre EU lande.

Partnerne er udover de 4 UU centre

  • Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitetscenter
  • Undervisningsministeriet
  • Danmarks Pædagogiske Universitet
  • Wolters Consult
Baggrund

UU Nordvestjylland er blevet udpeget til at deltage i dette EU-projekt sammen med UU Nordvestsjælland, UU Center Syd samt UU Aalborg.

Vejledningen af unge fra etniske minoriteter er en mere kompleks størrelse end vejledning af andre unge.

Dels fordi vejlederen og den vejledte har forskellig etnisk baggrund med alt hvad det indebærer af mulige fejlfortolkninger i samtalen.

Dels fordi de valgmuligheder, etniske minoriteter har, er indrammet af flere begrænsende faktorer end andre unges - det være sig sproglige eller arbejdsmæssige barrierer, modsatrettede forventninger fra skole og forældre, diskrimination eller andre forhold betinget af brydninger mellem minoritets- og majoritetskulturen.

 

Oversigt over indhold:

Equal projekt

Pressemeddelelse

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk