Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Pressemeddelelse

UU- Nordvestjylland deltager i EU projekt:

Fokus på nye tilgange til uddannelses- og erhvervsorientering af etniske minoriteter i alderen 16-25 år.

 

UU-Nordvestjylland er blevet udpeget til deltagelse i et EU-projekt sammen med 3 andre UU centre i Danmark.

Projektet overordnede mål er at udvide det spektrum af fag/job, de unge med etnisk minoritetsbaggrund orienterer sig i forhold til.

Projektet lægger vægt på dialog med såvel de etniske minoriteter som med nøgleaktører der rådgiver, påvirker og vejleder de unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Effekten forventes at blive, at flere unge kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund bryder med kønsstereotyper og gennemfører en uddannelse, der på én gang matcher deres potentialer og øger deres jobmuligheder.

Projektet gennemføres i perioden maj 2005 til oktober 2007.

 

Partnerne er udover 4 UU centre:
  • Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitetscenter
  • Undervisningsministeriet
  • Danmarks Pædagogiske Universitet
  • Wolters Consult

I projektets sidste fase skal der skabes kontakt internationalt, og etableres transnationalt samarbejde mellem 2 - 4 organisationer i andre EU lande.

 

I UU- Nordvestjyllands lokalområder skal der:
  • skabes kontakt til uddannelsesinstitutioner, vejledere, virksomheder, etniske minoriteter
  • indsamles viden om de etniske minoriteters behov for vejledning, samt indhentes
  • eksempler på god praksis på uddannelsessteder, virksomheder mv.
  • holdes dialogmøder med etniske minoritetsunge/forældre og vejledere
  • holdes temamøder hvor der sættes fokus på kønskulturelle spørgsmål
Oversigt over indhold:

Equal projekt

Pressemeddelelse

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk