Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Fastholdelse i førstegangsvalg på erhvervsuddannelser

1-årigt Mentor-forsøg for udsatte unge i erhvervsuddannelser på Holstebro Tekniske Skole.

Hvem:

UU-Nordvestjylland, Koordinationsudvalget i Holstebro Kommune, Det Vejledningsfaglige Udvalg  og Holstebro Tekniske Skole vil i et samarbejde forsøge at mindske frafaldet på grundforløbet på Holstebro Tekniske Skole.

Til det formål er der ansat en mentor, der skal forsøge sammen med kontaktlærerne og studievejlederne at mindske frafaldsprocenten på Grundforløbet.

Hvad:

Der er valgt 2 indgange på Holstebro Tekniske Skole, nemlig Jord til Bord (Levnedsmiddel) og Mekanik, Transport og Logistik.

Disse 2 indgange er valgt, dels for at begrænse antallet af elever i forsøget og dels fordi frafaldet erfaringsmæssig er størst her.

Frafaldsprocenterne på disse 2 områder har de foregående år ligget på ca. 25 %.

Hvor og Hvornår:

Jeg er på Levnedsmiddel mandage og onsdage. Kl. 8-9 træffes jeg på studievejlederkontoret. Her kan eleverne opsøge mig, hvis de har problemer. Efter denne tid går jeg i gang med det øvrige mentorarbejdet. Dvs. taler med elever, opsøger elever og forsøger at løse deres problemer.

På tirsdage og fredage er jeg på samme måde på MTL.

Det praktiske arbejde:

Det praktiske arbejde foregår på den måde, at kontaktlærerne, der har den tætteste kontakt med eleverne "opdager" frafaldstruede unge. Han/hun kontakter mig evt. ved at lægge besked på mit skrivebord, mailer til mig.

Når jeg har fået "elevsager" forsøger jeg at kontakte eleverne, forældrene (kun for elever, der er under 18 år). Jeg kontakter dem pr. telefon.

Hvis det ikke lykkes:

  • Opsøger jeg dem i hjemmet, hvis de bor her i byen.
  • Hvis det er udenbys elever forsøger jeg at få kontakt gennem den lokale UU-vejleder i vores område (Holstebro, Struer, Thyholm, Vinderup, Ulfborg-Vemb, Lemvig og Thyborøn- Harboøre). De nævnte kommuner svarer til kommunerne i UU-Nordvestjylland, hvor jeg også arbejder.
  • Hvis det er elever fra andre UU-områder forsøger jeg at få kontakt gennem UU-hovedcentrene i deres område (UU Herning og UU-Ringkøbing fjord).

Denne opsøgende kontakt har vist sig at være forholdsvis effektiv.

Elevsamtalerne drejer sig om elevernes problemer, det være sig små problemer og store, svære problemer. Jeg forsøger sammen med elever, kontaktlærerne og andre relevante personer at løse problemet.

På MTL får jeg desuden forsømmelseslister hver tirsdag.

Eleverne kommer kun i meget begrænset omfang selv til mig, så jeg skal selv i samarbejde med kontaktlærerne opsøge "svage" elever.

 

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk