Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Fritidsjob

Baggrund og formål

Unge med fritidsjob har større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end unge, der ikke har fritidsjob. Sandsynligheden for at være i beskæftigelse som voksne er næsten tre gange så høj for indvandrere og efterkommere, der har haft fritidsjob, når der sammenlignes med gruppen uden job i fritiden.

Det er klart dokumenteret, og det er baggrunden for, at Holstebro Kommune i august 2011 startede ”Projekt Fritidsjob”. Formålet med projektet er at give udsatte unge et tilbud om fritidsjob, der vil give dem kendskab til arbejdsmarkedet og en bedre platform til at vælge ungdomsuddannelse og erhverv.

Regeringen har det mål, at 95 pct. af en ungdomsårgang fra år 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. ”Projekt Fritidsjob” er et af kommunens initiativer for at nå målet.

Målgruppe

”Projekt Fritidsjob” henvender sig til netværkssvage unge med anden etnisk baggrund og udsatte danske unge i 8.-10. klasse.

Indsatsområder
  1. Vejledning af den unge i forhold til fritidsjob. Hvad venter den unge på arbejdsmarkedet, og hvad forventes af dem.
  2. Hjælp til jobsøgning
  3. Fremskaffelse af fritidsjob-åbninger hos virksomheder
  4. Opfølgning hos virksomheder, hvis der er udfordringer i arbejdsforholdet med den unge
  5. Koordinatorfunktion på tværs af kommunens afdelinger, den unge og virksomhederne
Samarbejdspartnere

Der samarbejdes med virksomheder, UU Nordvestjylland, folkeskolerne, familieafdeling, ungdomsuddannelserne, jobcenter, integrationsområdet, politiet, beboerrådgiver m.v.

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk