Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Modelkommuneprojekt

95% målsætningen og det tværfaglige samarbejde i de nye kommuner

 

Undervisningsministeriet har planlagt nye vejledningsaktiviteter som UU centrene bliver ansvarlige for og udsendte i den forbindelse en handlingsplan i feb. 06 (læs uddrag af handlingsplan her).

Den fælles målsætning er overordnet, at 85% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og 95% i 2015 (se slides fra Undervisningsministeriet her).

Disse tiltag kræver et øget, fælles samarbejde mellem interessenterne fra folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de kommunale forvaltninger.

Værdien af et velfungerende, tværsektorielt samarbejde omtales primært i handlingsplanen for øget kvalitet i vejledningen, der blev udsendt  af ministeriet i feb. 06, og senere også i regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, fornyelse og tryghed", som blev offentliggjort i marts 06.

Styregruppen i UU-Nordvestjylland besluttede i dec. 2005, at UU skulle medvirke til at afholde tre temadage i de tre "nye" kommuner: Holstebro, Struer og Lemvig.

Formålet med temadagene skulle være at sætte fokus på de unge 16-25 årige i kommunerne og styrke samarbejdet blandt de kommunale ansatte, der arbejder med denne målgruppe.

Første fase af samarbejdsprocessen blev afholdt i Holstebro d. 26/1-06 med 44 deltagere, i Lemvig d. 31/5-06 med 46 deltagere og i Struer d. 7/6-06 med 32 deltagere.

Senere, i processens 2. fase, vil ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet blive inviteret til lignende temadage.

Erfaringerne fra temadagene er mange og gode, og kan implementeres i  grundlaget for fastlæggelsen af en fælles, kommunal strategi for, hvordan den opstillede 95% målsætning nås, og at det sker gennem en tværgående og målrettet indsats.

I menupunkterne under "95% målsætningen" kan du læse mere om indhold og aktiviteter på temadagene i Holstebro, Lemvig og Struer.

Herunder kan du gå i dybden med baggrunden for projektet:

Handlingsplan for at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk