Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

NORDPLUS - Vejledere i dialog

Vägledare i dialog är ett NORDPLUS HORISONTAL projekt som erbjuder fortbildning och kompetenshöjning för vägledare inom livslång vägledning. Projektet inleddes i augusti 2011 och löper över 24 månader.

Projektet vill skapa en dialog och en kontaktyta mellan vägledare i arbetslivet, utbildare och fortbildningsansvariga i Norden. De projektparter som deltar är

 • Ungdommens uddannelsesvejledning, Nordvestjylland
 • Malmö högskola
 • Senter för livslang läring, Höjskolan i Lillehammer
 • Campus Skellefteå (Campusutveckling, Centrum för vägledning och validering)
 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (projektkoordinator)

Projektmål

1. Att vägledarna utvecklar sin individuella vägledningskompetens. Vägledarna träffas i seminarier, workshops, virtuella rum kring varierande frågeställningar och tematik, såsom

 • nya arbetsverktyg och -metoder
 • nätverksmodeller och handledningsstrukturer
 • internationalisering och mobilitet
 • vägledarens kompetenser och behov av vidareutbildning
 • den nordiska dimensionen

2. Att utbildare och fortbildningsansvariga får underlag och idéer för att utveckla och uppdatera innehållet, arbetsmetoderna och relevansen i utbildning och fortbildning riktad till vägledare. Alla parter utvecklar det egna läroplansarbetet men i dialog med sina nordiska kolleger och arbetslivet, dvs vägledarna.

3. Att vägledare, utbildare och fortbildningsansvariga tillsammans diskuterar hur nyckelkompetenser för vägledare inom livslångt lärande kunde formuleras i ett nordiskt sammanhang. Gemensamma nordiska studiehelheter och kvalitetskriterier för fortbildning är också av intresse för framtiden.

Projektverksamhet

Projektet arrangerar fyra konferenser under loppet av två år. Varje konferens har ett skilt tema och projektparterna står i tur och ordning värd. I projektets budget finns medel reserverade för en kvot på 6 personer/projektpart för varje konferens. Vid behov och om det praktiskt är möjligt, kan antalet deltagare utvidgas. Preliminärt ser konferenstidtabellen och programmet ut så här:

 • augusti 2011, Åbo, Finland (inledande träff för projektparterna)
 • hösten 2011, Holstebro, Danmark
 • våren 2012, Malmö, Sverige
 • hösten 2012, Lillehammer, Norge
 • våren 2013, Skellefteå, Sverige

Under mellanperioden förs dialogen vidare på denna bloggsida.

Projektresultat

De deltagande vägledarna utökar sin individuella väglednings- och nätverkskompetens. De får bekanta sig med nya strukturella lösningar och nya arbetsverktyg. men framför allt får de individuellt och i grupp reflektera över sitt sätt att arbeta och förhålla sig till olika företeelser och lösningar, och över sig själv som det viktigaste redskapet.

Deltagarna blir bättre på att använda sig av nätverkets samlade erfarenheter och kompetenser i sitt arbete. Att utveckla sitt yrkeskunnande tillsammans med andra ger också en starkare identitet och ökat självförtroende att påverka hur vägledningstjänsterna inom ramen för livslång vägledning utformas i framtiden.

För de deltagande organisationerna kommer nätverket att utgöra en plattform och en referensgrupp för planering av framtidens fortbildning inom livslång vägledning. De enskilda utbildningsplanerarna och (vuxen)utbildarna får en bred kontaktyta till vägeldare i Norden och därmed ett bättre helhetsperspektiv på kompetensbehoven. I dialog med andra nordiska fortbildare och utvecklingsstrateger utvecklar varje part innehåll, metoder och relevans i de egna fortbildningarna.

 

Følg med på projektets hjemmeside her.

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk