Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Projekt 4U i Holstebro Kommune

Projekt 4U har til formål at give nydanske unge fodfæste i uddannelse og job.

Det er en beskæftigelsesrettet integration af nydanske unge, der bl.a. har virksomheden som træningsbane.

Holstebro kommune - med UU Nordvestjylland som koordinator - er med i et partnerskab med DA, LO, KL og arbejdsmarkedets parter.

I Holstebro kommune vil vi udvikle og gennemføre et udskolingsprogram for 12 - 16 drenge og piger med anden etnisk baggrund, der har EUD (ErhvervsUddannelse) / EGU (ErhvervsGrundUddannelse) som et realiserbart uddannelsesmål.

Styregruppen for det lokale projekt har repræsentanter fra Holstebro Kommunale Ungdomsskole, Familieafdelingen, Jobcentret, DA, LO, Skoleafdelingen, Uddannelsescenter Holstebro og Projekt Fritidsjob.

Der er nedsat en koordineringsgruppe, som står for visitationen til projektet, og den løbende opfølgning på projektet. Den består af:

Pia C. Rasmussen, Jobcentret
Bodil Wærn, Familieafdelingen
Kirtha Østergaard, UU Nordvestjylland, tlf. 30559731, mail koe@remove-this.uunvj.dk

 

Læs mere på projektets hjemmeside her.

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk