Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Brobygning 2015

Den obligatoriske brobygning for 10. klasserne blev i efteråret 2015 afviklet i ugerne 43-48.

Alle skulle som udgangspunkt afsted i en uges obligatorisk brobygning (5 dage), fordelt på 2 kurser af hhv. 2 dages (man-tir) og 3 dages (ons-fre) varighed.

Mindst et af kurserne skulle være på en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse.

Lidt statistik og facts:
 • 2406 koordineringer (elevkurser) ialt i UU Nordvestjylland
 • 153 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland, heraf
  • 136 af disse kurser gennemført
  • 17 af disse kurser aflyst pga. for få tilmeldte
  • 76 erhvervsuddannelseskurser (EUD) udbudt
  • 77 gymnasiale kurser udbudt
 • 22 skoler fra området sender ca. 1197 elever i brobygning
 • 69% kommer fra efterskolerne og 31% fra folke-, fri- og privatskoler

Elevernes valg fordelt på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser:

Ny struktur hvor alle kurser udbydes som 2 eller 3 dages forløb. De tekniske erhvervsuddannelser blev tidligere år udbudt som 5 dages forløb.

Dette har medført en markant stigning i "antal hoveder" på EUD-indgangene (1069 mod 785 i 2014), mens der har været et mindre fald på de Gymnasiale indgange (1337 mod 1426 i 2014).

Elevernes valg fordelt på uddannelsesretninger:

Konklusion: I forhold til 2011-14 er EUD-kursernes andel af det samlede antal kurser steget med ca 10%, mest markant er det merkantile område fordoblet. De gymnasiale uddannelser har tilsvarende oplevet fald, mest markant STX og HHX med ca 4% fald i forhold til de foregående år.

Disse ændringer er nok udslag af både den ændrede struktur, og en øget fokus på at vejlede de unge til at overveje erhvervsuddannelserne og herunder EUX.

Elevernes evaluering af kurserne:

Eleverne har evalueret brobygningskurserne elektronisk over internettet. Det var aftalt at alle brobygningskurser skulle afsluttes med denne evaluering.

Der indkom 1744 besvarelser. Det betyder at 72% har svaret, mod 63% 2014, 67% i 2013, 62% i 2012 og 71% i 2011.

Spørgsmål 4:
Hvem har du talt med om dit valg af brobygning?

Spørgsmål 9:
Du har forberedt dig på indholdet af brobygningsugen ved at:

Den sidste valgmulighed "Jeg har ikke forberedt mig" er ny i forhold til de tidligere år. 1/3-del svarer her at de ikke har forberedt sig til brobygningsugen.

Spørgsmål 10:
Hvor tilfreds var du med brobygningsforløbet som helhed?

I forhold til de foregående år er der flere under 4 og 5, så den generelle vurdering er endnu mere positiv end i 2011-14..

Spørgsmål 22:
Hvad vil du vælge som nr. 1 efter dette skoleår?

Dette spørgsmål er nyt her i 2015. Af de 1073 som føler sig parate til at vælge uddannelse (62% af alle besvarelser), angiver 24% at de vil vælge en Erhvervsuddannelse (EUD eller EUX) mens 76% vil vælge en Gymnasial uddannelse.

 

Du kan hente en udvidet statistik og alle spørgsmål fra elevernes evaluering her (pdf-fil)

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk