Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Brobygning 2017

Den obligatoriske brobygning for 10. klasserne blev i efteråret 2017 afviklet i ugerne 44-47.

Alle skulle som udgangspunkt afsted i en uges obligatorisk brobygning (5 dage), fordelt på 2 kurser af hhv. 2 dages (man-tir) og 3 dages (ons-fre) varighed.

Mindst et af kurserne skulle være på en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse.

Lidt statistik og facts:
 • 2179 koordineringer (elevkurser) ialt i UU Nordvestjylland
 • 1089 elever var afsted på brobygning
 • 129 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland, heraf
  • 119 af disse kurser gennemført
  • 10 af disse kurser aflyst pga. for få tilmeldte
  • 65 erhvervsuddannelseskurser (EUD) udbudt
  • 54 gymnasiale kurser udbudt
 • 21 skoler fra området sender ca. 1036 elever i brobygning
 • 76% kommer fra efterskolerne og 24% fra folke-, fri- og privatskoler

Elevernes valg fordelt på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser:

I forhold til 2016 er yderligere 3,4% flyttet over på EUD-kurserne, så fordelingen nu er næsten 50/50.

Elevernes valg fordelt på uddannelsesretninger:

Mest markant i forhold til 2016 er 5% stigning indenfor EUD - handel, kontor, frisør, turisme, mediegrafik. Stigningen svarer til den tilgang der har været til det nye tilbud "Fashion, frisør og butik - Struer". Der har været en næsten lige så stor tilbagegang på HTX - dette er dog sket fra et meget højt niveau, hvor HTX - Holstebro i 2016 var kurset med flest tilmeldte i UU Nordvestjylland.

Elevernes evaluering af kurserne:

Eleverne har evalueret brobygningskurserne elektronisk over internettet. For første gang skulle evalueringen laves på én gang om fredagen ved afslutningen af brobygningsugen, og samlet for begge kurser eleverne havde deltaget i.

Der indkom 640 besvarelser. Det betyder at 59% har svaret, mod 70% i 2016, 72% i 2015, 63% 2014, 67% i 2013, 62% i 2012 og 71% i 2011.

Spørgsmål 4:
Hvem har du talt med om dit valg af brobygning?

I forhold til 2016 angiver 10,5% færre at de har talt med en Vejleder, og 9,5% færre at de har talt med Venner/kæreste. 3,5% flere oplyser at de ikke har talt med nogen om det.

Spørgsmål 5:
Du har forberedt dig til brobygningsugen ved at:

Hele 40,3% (17,7% flere end i 2016) siger at de ikke har forberedt sig til brobygningsugen! Det eneste sted evalueringen viser fremskridt m.h.t. forberedelsen er velkomstbrevene, som 23% oplyser de har læst (3,1% flere end i 2016).

Spørgsmål 6:
Hvor tilfreds var du med brobygningsugen som helhed?

Der udtrykkes fortsat stor tilfredshed. I forhold til 2016 ses dog alligevel et markant fald idet der er flyttet ca. 10% fra vurdering 5 til 3, mens 4 har samme niveau.

Spørgsmål 7:
Føler du dig parat til at vælge, hvad du skal efter 10. klasse?

Størsteparten føler sig fortsat parat til at vælge - dog et lille fald med 2,7% færre end i 2016.

Spørgsmål 10:
Hvad vil du vælge som nr. 1 efter dette skoleår?

Næsten samme fordeling som i 2016 mellem Erhvervsuddannelse - EUD eller EUX (27,6%) og Gymnasial uddannelse (72,4%). Indenfor Erhvervsuddannelse er der 2% flere der vil vælge EUX end i 2016.

 

Du kan hente en udvidet statistik og alle spørgsmål fra elevernes evaluering her (pdf-fil)

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk