Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

UU-rådet

UU-rådets mål:
  • At sikre et forum, der med udgangspunkt i de gældende mål og rammer for UU-Nordvestjylland drøfter forskellige vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige problemstillinger.
  • At styrke og udvikle samarbejdet og dialogen mellem UU-Nordvestjylland og de samarbejdende kommuner, regionens uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet via ideer og forslag.
  • At komme med forslag til initiativer, der kan forøge andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse - med særlig fokus på de unge, der er truet af marginalisering.
  • At fokusere på koordinering og udbygning af det tværfaglige arbejde.

Rådet afholder møde min. 1 gang årligt.

Næste møde er:

5. marts 2019 kl. 8-10

Sammensætningen af UU rådet:

Repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne

Birgitte Holm

Skoleleder Vinderup Realskole

Lederrep., Friskolerne og Privatskolerne

Jens Pedersen

Skoleleder Christinelystskolen

Lederrep., Skolelederne i Lemvig Kommune

Bente Larsson

Skoleleder
Limfjordsskolen

Lederrep., Skolelederne i Struer Kommune

Solveig Mogensen

Skoleleder Tvis Skole

Lederrep., Skolelederne i Holstebro Kommune

Lene Busk

Lærer og skolevejleder Lyngs Idrætsefterskole

Lederrep., Efterskolerne i Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner

Tina Gade

Pædagogisk-administration leder på HF

HF, VIA, Nr. Nissum

Mads Brinkmann Pedersen

Rektor

Struer Statsgymnasium

Jens Knudsen

Vicedirektør

UCH, UddannelsesCenter Holstebro

Martin Baadsgaard

Rektor HHX

UCH, UddannelsesCenter Holstebro

Bo Larsen

Rektor

Lemvig Gymnasium

Søren Hinrichsen

Ungdomsskoleinspektør, HKU

Lederrep. Ungdomsskolerne i Holstebro, Lemvig og Struer

Charlotte Tipsmark

FGU-Leder

FGU

John Fischer

Forstander

Produktionsskolen Nordvestjylland

Søren Hyllen Nielsen

Forstander

Fiskeriskolen EUC Nordvest

Peter Damgaard Lunde

Rektor

Holstebro Gymnasium og HF

Gert Sander Jensen

Forstander

VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Repræsentanter fra organisationer og andre samarbejdspartnere

Frank Rud Jensen

Fagchef Arbejdsmarked + integration

Jobcenter Lemvig

Anette Jul Mortensen

Centerchef

Jobcenter Struer

Orla Bech Larsen

Centerleder

Jobcenter Holstebro

Tanja Nielsen

Sektorformand, FOA

LO

Michael Nederby

Direktør, Teccon Form A/S

DI

Thomas Born Smidt

Skolechef

Holstebro Kommune

Michael Laursen

Fagchef

Lemvig Kommune

UU-styregruppen

Susanne Ebdrup

Direktør, Børn og Unge

Holstebro Kommune

Helle Bro

Direktør, Personale, Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Holstebro Kommune

Ole Pedersen

Direktør, Familie & Kultur

Lemvig Kommune

Pia Ulv Helleland

Direktør

Lemvig Kommune

Lotte Junker Pedersen

Direktør

Struer Kommune

Jeannette Enevoldsen

Centerchef

Struer Kommune

Hanne Paustian Tind

Leder

UU Nordvestjylland

Ole Margon 

Uddannelsesvejleder

UU-medarbejderrepræsentant
UU Nordvestjylland

 

 

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk