Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Vedtægter for UU-rådet

§1
Formål

Formålet med UU-rådet er at sikre et forum, der med udgangspunkt i de gældende mål og rammer for UU Nordvestjylland drøfter forskellige vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige problemstillinger.

§2
Opgaver

UU-rådets opgaver:

At fungere som forum for fælles drøftelser, nye ideer og initiativer vedrørende vejledningen inden for UU-Nordvestjyllands ansvarsområde.

At drøfte og være medvirkende til initiativer vedrørende aktuelle uddannelses- og beskæftigelsesmæssige spørgsmål.

At sætte fokus på koordinering og udbygning af det tværfaglige samarbejde.

At komme med forslag til initiativer, der kan forøge andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse – med særlig fokus på de unge, der er truet af marginalisering.

At styrke samarbejdet og dialogen på vejledningsområdet mellem de samarbejdende kommuner, regionens uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet via ideer og forslag.

§ 3
UU-rådets sammensætning:

Stk. 1

1 lederrepræsentant fra Friskolerne og Privatskolerne

1 lederrepræsentant fra Skolelederne, Lemvig Kommune

1 lederrepræsentant fra Skolelederne, Struer Kommune

1 lederrepræsentant fra Skolelederne, Holstebro Kommune

1 lederrepræsentant fra Efterskolerne i Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner

1 lederrepræsentant fra HF, VIA, Nr. Nissum

1 lederrepræsentant fra Struer Statsgymnasium

2 lederrepræsentanter fra UCH, Uddannelsescenter Holstebro

1 lederrepræsentant fra Lemvig Gymnasium

1 lederrepræsentant fra Ungdomsskolerne i Holstebro, Lemvig og Struer

1 lederrepræsentant fra Produktionsskolen Nordvestjylland

1 lederrepræsentant fra Fiskeriskolen EUC Nordvest

1 lederrepræsentant fra Holstebro Gymnasium og HF

1 lederrepræsentant fra VUC Holstebro-Lemvig-Struer

1 lederrepræsentant fra Jobcenter Lemvig

1 lederrepræsentant fra Jobcenter Struer

1 lederrepræsentant fra Jobcenter Holstebro

1 repræsentant fra LO

1 repræsentant fra DI eller DA

1 skolechef fra Holstebro Kommune

1 fagchef fra Lemvig Kommune

1 skolechef fra Struer Kommune

1 repræsentant fra UU-vejlederne

1 repræsentant leder UU

UU styregruppen

Stk. 2

Såfremt et medlem af UU-rådet ønsker at udtræde af udvalget udpeger den pågældende institution et nyt medlem.

Stk. 3

Ved fravær kan den faste repræsentant sende en suppleant.

Stk. 4

Øvrige interessenter kan inddrages ad hoq i UU-rådets arbejde i forbindelse med drøftelser af konkrete problemstillinger.

Stk. 5

Formand for styregruppen er formanden for UU-rådet.

§4
Møder

Stk. 1

UU-rådet afholder min. 1 møde årligt i marts måned.

Stk. 2

Dagsorden udsendes til medlemmerne senest en uge før mødet.

Stk. 3

Formanden for styregruppen leder møderne i UU-rådet.

Stk. 4

Lederen af UU-Nordvestjylland er sekretær for UU-rådet.

Stk. 5

UU-rådet kan drøfte, komme med forslag til initiativer og henstille, men UU-rådet kan ikke træffe beslutninger der pålægger UU Nordvestjylland eller andre af de deltagende institutioner konkrete opgaver.

Stk. 6

Efter mødet udsendes referat.
Referatet offentliggøres på UU-Nordvestjyllands hjemmeside: www.uunordvestjylland.dk under undermenuen – Om UU.

 

 

 

Mads Gammelmark

Bo Ravn

formand, UU

leder, UU

 

Hent vedtægterne her (pdf)

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk