UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem de 3 nordvestjyske kommuner Holstebro, Lemvig og Struer.

Holstebro Sruer Lemvig

UU varetager vejledningsopgaven på kommunale folkeskoler, kommunale specialskoler, kommunale ungdomsskoler samt private fri- og grundskoler.

Herudover varetager UU vejledningsopgaven på 2 lokale efterskoler i henhold til indgået betjeningsaftale.

UU Nordvestjylland tilbyder

UU tilbyder en løbende vejledningsindsats, indtil den unge er godt i gang på en ungdomsuddannelse, har gennemført en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år.

UU har ansvaret for unge 15-17 årige, som er omfattet af Aktivpligten, herunder forældreinddragelsen i indsatsen.

UU har ansvaret for etablering af EGU og indstilling til STU, samt målgruppevurdering til FGU.

UU bistår jobcentrene med uddannelsesvejledning til ledige under 30 år.

Alle unge under 30 år, der bosat i UU’s lokalområde, kan kontakte UU og få uddannelsesvejledning om ungdomsuddannelser.

ww.ug.dk

Uddannelseshæfte Vest

Uddannelseshæfte Øst

Klik på “Ung i uddannelse”-logoet herover for at komme til en beskrivelse af projektet. Region Midtjylland medfinansierer projektet sammen med den Europæiske Socialfond og Decentrale erhvervsfremmemidler.